انتقادات و پیشنهادات

برای ما فروش پایان کار نیست، ابتدای تعهد است…

شرکت معماری مدل همواره به مشتریان خود متعهد بوده و آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد، شما می توانید هر گونه انتقاد و پیشنهادی در زمینه های مختلف را مستقیماً با مدیرعامل معماری مدل از طریق فرم زیر در میان بگذارید.